Jouw CO2-compensatie draagt bij aan de VN-ontwikkelingsdoelen  

november 6, 2019

Met jouw CO2-compensatie draag je bij aan het Hivos Afrika Biogas Carbon Programma. Ons programma is recentelijk erkend voor de bijdrage die het levert aan het bereiken van de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, ook wel de SDGs (Sustainable Development Goals) genoemd. De erkenning kwam van Gold Standard, dé organisatie die carbon credits – waarmee je CO2 kunt compenseren – certificeert.

De biogasinstallaties die we met jouw compensatie kunnen financieren, zo onderzocht Gold Standard, dragen direct bij aan ten minste acht van de ontwikkelingsdoelen. Het programma van Hivos, dat we uitvoeren in Kenia, Tanzania en Oeganda, richt zich op het monitoren van zes van deze doelen: geen honger, goede gezondheid en welzijn, gendergelijkheid, betaalbare en duurzame energie, waardig werk en economische groei én klimaatactie. We zijn trots op de goedkeuring van Gold Standard omdat het een erkenning is van de impact en de klimaatwinst van ons biogasprogramma.

Wat is een biogasinstallatie?

Een biogasinstallatie zet mest van koeien of varkens om in biogas door middel van vergisting. Het gas kan vervolgens gebruikt worden om mee te koken. Ook kan het omgezet worden in energie om bijvoorbeeld een lamp mee te laten branden. Het restproduct van het vergistingsproces wordt ook wel slurry genoemd, een organische meststof die gebruikt kan worden op het land.

Biogasinstallatie aangeschaft met hulp van CO2-compensatie
Een biogasinstallatie in gebruik, foto: Sven Torfinn

CO2-compensatie en de ontwikkelingsdoelen

Bekijk hieronder hoe jouw CO2-compensatie en het biogasprogramma dat wij daarmee uitvoeren, bijdraagt aan de ontwikkelingsdoelen:

SDG2: geen honger

Een biogasinstallatie produceert naast biogas ook bioslurry. Dit is een organische en kwalitatief goede meststof die oogsten vergroot en tegelijkertijd de grond gezond houdt. Bovendien is het goedkoper dan andere mest. De combinatie van verbeterde landbouwgrond én lagere kosten verbetert het inkomen van de boeren én de voedselzekerheid.

SDG3: goede gezondheid en welzijn

Biogasinstallaties zorgen voor veel minder luchtvervuiling binnenshuis. Een studie van Hivos uit 2015 laat zien dat biogasgebruikers ongeveer 36% minder blootgesteld worden aan het inhaleren van schadelijke fijnstof (PM2.5). In de keuken is dat zelfs 88%. De uitstoot van koolstofmonoxide is daarnaast ook significant kleiner. Koken op biogas heeft daarmee direct een positief effect op de gezondheid. Op dit moment veroorzaakt rook in de keuken wereldwijd bijna 4 miljoen vroegtijdige sterftes. Dat zijn er meer dan hiv/aids, malaria en tbc samen.

Biogas gebruikt in de keuken
Biogas gebruikt in de keuken, foto: Sven Torfinn

SDG5: gendergelijkheid

Door het gebruik van biogas is brandhout voor koken niet meer nodig. Omdat vooral vrouwen brandhout verzamelen is dat voor hen een grote tijdswinst. Ook is koken op biogas makkelijker, sneller en veel minder zwaar dan koken met hout. De installaties geven vrouwen dus meer tijd om andere dingen te doen zoals het ontplooien van economische activiteiten. Dat verbetert hun positie in het huishouden en de maatschappij.

SDG7: betaalbare en duurzame energie

Biogas gegenereerd uit biogasinstallaties zorgt ervoor dat huishoudens toegang hebben tot een betaalbare en duurzame bron van energie. En terwijl de terugbetaalperiode twee tot drie jaar is, gaan de installaties tien tot twintig jaar mee. Biogas is onder de streep dus goedkoper dan andere vormen van energie zoals brandhout en petroleum (voor verlichting).

SDG8: waardig werk en economische groei

Het bouwen van een biogasinstallatie vergt arbeid. Er komen steeds meer bedrijven die zich specialiseren in de bouw van de installaties. Die bedrijven nemen vervolgens mensen aan om het werk uit te voeren. Op deze manier creëert biogas dus banen. Ook dat geeft een boost aan de rurale economie.

SDG13: klimaatactie

Het gebruik van biogasinstallaties vermindert de uitstoot van broeikasgassen omdat het fossiele brandstoffen vervangt door een schone brandstof. Daarnaast wordt de uitstoot van methaan door ruwe koe- en varkensmest vermeden. De mest wordt namelijk in de biogasinstallatie vergist en komt niet in de atmosfeer vrij. Dat maakt biogas klimaatneutraal.

Voor meer informatie over de bijdrage van biogas aan ontwikkelingsdoelen zie Gold Standard: compenseren van CO2 heeft vele voordelen.