Gold Standard: compenseren van CO2 heeft meer voordelen dan gedacht

augustus 29, 2019

Het compenseren van CO2 door de aanschaf van zogenoemde carbon credits heeft veel voordelen. Meer nog dan eerder werd gedacht. Dat concludeert certificeringsorganisatie Gold Standard in een nieuwe studie.

Elk jaar jagen we tonnen CO2 de lucht in. Door bijvoorbeeld te vliegen, de auto te gebruiken en vlees te eten. En zelfs al vlieg je nooit, heb je geen auto, eet je geen vlees en gebruik je groene stroom, dan nog kun je niet alle uitstoot vermijden. Je kunt deze niet te voorkomen uitstoot compenseren door carbon credits te kopen. Elke carbon credit die je koopt, zorgt ergens anders op de wereld voor één ton minder CO2-uitstoot. Het aankoopbedrag wordt namelijk geïnvesteerd in de bouw van een biogasinstallatie. Een oplossing die naast het klimaatvoordeel ook nog eens bijdraagt aan het welzijn van de gebruiker.

Positieve effecten

De voordelen van een biogasinstallatie zijn groter dan eerder werd aangenomen. Zo heeft een biogasinstallatie een positief effect op de gezondheid van voornamelijk vrouwen. Door de installatie koken zij immers op ‘schoon’ gas in plaats van op een houtvuur. Daardoor ontstaat er minder rookontwikkeling.

Omdat er minder bomen gekapt worden voor houtvuren, spelen biogasinstallaties ook een rol in het behoud van de natuur. Tot slot is er een positief effect te zien op de grootte en kwaliteit van oogsten. Dat komt omdat het restproduct van een biogasinstallatie – de zogenaamde slurry – een organische meststof is die gebruikt kan worden op het land.

De waarde van carbon credits

Deze positieve effecten zijn nu ook uit te drukken in economische waarde. Onderzoeksbureau Vivid Economics heeft op verzoek van Gold Standard, dé certificeringsorganisatie voor carbon credits, berekend dat voor elke carbon credit van een biogasproject een waarde wordt gecreëerd van 465 US Dollar. Hierbij kun je denken aan de bespaarde kosten voor gezondheidszorg en aan het niet meer hoeven te kopen van andere brandstoffen om op te koken. En omdat gebruikers niet meer hoeven te zoeken naar brandhout, wordt er ook tijd bespaard. Die tijd kan dus worden geïnvesteerd in andere (economische) activiteiten.

Ondanks de voordelen en grote economische waarde van biogas carbon credits, zijn ze toch relatief goedkoop voor de koper die hiermee zijn uitstoot compenseert. De maatschappelijke kosten van klimaatverandering zijn veel hoger dan de prijzen die gangbaar zijn voor klimaatcompensatie op de vrije markt. Dit maakt het moeilijk voor organisaties om snel veel biogasinstallaties te realiseren. Daarom heeft Hivos besloten, in navolging van de Gold Standard Marketplace, om de prijs van een biogas carbon credit te verhogen van 12 naar 17 euro. Het effect van jouw aankoop wordt hiermee dus vergroot.

Meer informatie over de economische waarde van carbon credits en de voordelen van het compenseren van CO2 lees je in dit artikel.